OM MINDFULNESS

MINDFULNESS er en meditativ fordybelsesform, som handler om at blive bevidst nærværende i livet. Den kommer oprindeligt fra den buddhistiske meditationsskoling og har en historik, der rækker hen ved 2500 år tilbage i tiden. ”Mindfulness” stammer som begreb fra den engelske oversættelse af pali-ordet Sati, som i sin essens formodes at betyde noget i retning af ”direkte viden” eller ”nøgen opmærksomhed” (J. Piet, PhD, 2012). Jon Kabat-Zinn siger, at når vi hører ordet ”Mindfulness”, skal vi høre det som ”Heartfulness” og henviser til at ordet for sind og hjerte er det samme på flere asiatiske sprog. På dansk kan vi bedst oversætte Mindfulness til ”bevidstnærvær” eller ”nærværsmeditation”.

Mindfulness eller bevidstnærvær handler om være tilstede i nuet med venlig accept, altså med hjertet.
I denne sammenhæng er teknikkerne taget ud af deres religiøse rammer, så de udelukkende fungerer som redskaber til at skærpe opmærksomheden.

Under træningen i bevidstnærvær søger udøveren at blive vidne til sindets indhold, så som kropslige impulser, følelser og tanker, for at slippe identifikationen med disse. Altså at opdage hvad man kan kalde for ”bevidsthedens impulsfelt”. Dette felt består af det perceptuelle (krop og sanser) og det mentale (tanker og erindringer) – og i princippet også andre fænomener af højere bevidsthedsmæssig karakter. Når man har opdaget impulserne bestræber man sig på at iagttage dem neutralt, uden at sige ja eller nej. Jes Bertelsen har kaldt dette basis trin i Mindfulness for ”Neutral iagttagelse”.

Der er efterhånden rigtig mange undersøgelser der dokumenterer at regelmæssig træning af Mindfulness kan øge fokuserings- og koncentrationsevnen, nedsætte risikoen for stress, samt tillade en venligere indstilling til sig selv og omverden. Jon Kabat-Zinns frontforskning på Massachusetts Medical Center on Mindfulness effekt på stressramte, har været en katalysator for at dokumentere den udvikling, der sker under udøvelsen af Mindfulness. Forandringerne skyldes at mindfulnesstræningen understøtter hjernens afspændings muligheder og udviklingspotentialer ved at arbejde direkte ind i den autonome (sansende) del af hjernen, samt den limpiske (følende) og præfrontalt cortex (mentaliserende).

Det er vigtigt at forstå, at Mindfulness ikke er nogen nem løsning. Det kræver disciplin at forblive på meditationspuden. At praktisere Mindfulness kræver derfor dedikation og et kontinuerligt arbejde.
Mange oplever til gengæld også frugterne af deres indsats i form af fokus, velvære og glæde, såvel i arbejdslivet som privatlivet.

”Breathing in, I calm my body
Breathing out, I smile.”

Thích Nhất Hạnh

 

དྲན་པ། (Drenpa)
er den tibetanske oversættelse af det oprindelige pali-ord for Mindfulness: Sati.