OM INTEGRERET TRÆNING

INTEGRERET TRÆNING har sigte på at befordre selvintegration, så flere områder af personligheden bliver synlige for jeg-bevidstheden. Det er arbejde i selvindsigt som indbefatter bevægelse og kropsbevidsthed, biografisk kortlægning, psykologisk og følelsesmæssig fleksibilitet, opdagelse af skyggemateriale og interpersonel kontakt.
Vækstcenterpædagogikken og Jes Bertelsens Pentagram, der omhandler de fem aspekter af bevidsthedsarbejdet: fysikken, energetisk strømning, følelsesmæssigt flow, hjertekontakt og kreativitet, fungerer som inspirationskilder til træningen.
Integreret træning er indlejret i den måde UDSIGT FRA 4.’s undervisning er struktureret på og bygger således bro mellem den indre, stillesiddende Mindfulness træning og de ydre praktiske aktiviteter, som genfindes i privat- og arbejdslivet.

”Bevidstnærvær er hverken vanskeligt eller kompliceret; udfordringen består i at huske at være nærværende.”

Christina Feldman