MINDFULNESS FOR LÆRERE

Som lærer kan det være svært at holde trit med de tiltagende mange opgaver vores tids skole byder på.
Et mylder af store og små opgaver tårner sig hurtigt op for underviseren, og det er tydeligt at det ingen ende vil tage.
Derudover skal lærerne også tit stå som konfliktmæglere mellem elever, og bliver ofte selv udsat for følelsesudladningerne fra børnene eller deres forældre.
Og det kan være vanskeligt at trække vejret i bund i sådanne tilspidsede situationer.

Træning i bevidstnærvær eller mindfulness giver mulighed for at øve sig i at udholde højere niveauer af indre spænding.
Det ud fra en antagelse om og erfaring af, at vi faktisk kan lære at rumme mere energi og polaritet.
Med tiden kan dette blive et gavnligt værktøj, som kan bevirke at livet kan blive mere glædeligt og mindre slidsomt – som lærer og som menneske generelt.

FORLØB

Mindfulness for lærere – Kontinuerligt forløb over 6-8 uger

Et forløb hvor deltagerne for mulighed for at stifte bekendtskab med kropsopmærksomhed, energiøvelse og nærværsmeditation med henblik på selvudfoldelse og egen træning.

1 1/2-2 timer en gang om ugen

The present moment is filled with joy and happiness. If you are attentive, you will see it.
Thích Nhất Hạnh