NÆRVÆRKSTEDET – MINDFULNESS FOR ELEVER

Som mulighed for at imødegå en ny tid med mange tilbud der banker på og spor at følge laver Nærværkstedet forløb i mindfulness, relations-dynamik, bevægelsesudtryk, følelsesgymnastik og kropsteater.

Mange børn og unge kan alt efter alder opleve komme i tvivl om deres eget værd, føle sig sårbare i forhold til venskabsrelationer, have svært ved følelsesmæssig kontakt, tænke meget over tingene, være nysgerrige på det andet køn og være så sprængfyldte med energi, at de umuligt kan sidde stille!

Det virker væsentligt at hjælpe dem med at skabe frirum til at udforske sig selv og de andre.
Mindfulness og træning i bevidstnærvær giver mulighed for at iagttage de rollemønstre der allerede er og er ved at blive indarbejdet. Ved at opdage at de kan iagttages bliver der også mulighed for at justere på dem.

Parallelt med bevidsthedstræning kan arbejde med skuespil skabe en unik ramme for at prøve sig selv af i nye roller. I den kontekst rækker det skuespilmæssigearbejde ud over sit eget virkefelt. Det medvirker til at styrke selvindsigten og til at se og respektere den anden.
Det bliver muligt at skabe balance mellem skuespiltræning som kunstnerisk aktivitet og som et redskab til selvindsigt.

Arbejdet med bevidsthedstræning går på at etablere et nærvær, der er centret i kroppen.
Det sker ved at trække på meditative nærværsteknikker, der også er velegnede til børn.
Det drejer sig om åndedrætsøvelser, energetiske øvelser, fælelsesgymnastik og et vitaliserende kropsarbejde, hvor kombinationen af bevægelse og bevidsthed øger det sceniske og menneskelige nærvær blandt deltagerne.

FORLØB

I nærvær med stammen – 2-5 dages intensiv workshop

Et forløb hvor basale nærværsteknikker og grundlæggende scenisk indlevelse opøves i relation til den menneskelige udviklingshistorie og -evolution. Forløbet er velegnet som optakt til et Nærværkstedet-projekt der strækker sig over 2-6 måneder.

2 lektioner/1 modul dagligt per klasse.

Lige nu og her – Kontinuerligt forløb over 8-99 uger

Hvor vi mødes ugentlig. Her arbejdes der med punktvis og kontinuerlig træning der udvider kendskabet til nærværsmeditation, så opmærksomhed og opmærksomhed på nuet kan gradvist flettes ind i en.

2 lektioner/1 modul ugentligt per klasse.

En rejse med urteatret – 3-5 dages intensiv workshop

Et forløb hvor vi med afsæt i fælles kompetencer og erfaringer, og børnenes egne idéer arbejder frem mod en egentlig forestilling. Arbejdet vil muligvis berøre konkrete redskaber som tekstbevidsthed, historieskrivning, udenadslære, karakteropbygning mv. Og helt sikker boble af kreativitet og liv. Ind dette intensive arbejde vil vi så væve opmærksomheden og roen, for at lære børnene det gavnlige ved, sådanne ”øer” af kontaktfuldt nærvær, der kan give overblik og ny energi.

4-6 lektioner/2-3 moduler dagligt.

Det er muligt at søge tilskud under Kunststyrelsens Huskunstnerordning.

“Truly wonderful the mind of a child is.”
Yoda