FOR SKOLER

Vi mennesker har idag har i dag nogle værensudfordringer som er anderledes end for bare 10 år siden.
Med øget aktivitet på sociale platforme og en globaliseret verden, følger ønsket om at være synlig og følge med, i et omfang som vi ikke tidligere har kendt. Muligheden for at følge hele verden, hele tiden, bliver nemt en forventning, der kommer udefra såvel som den opbygges indefra. Vi kan selvfølgelig ikke være overalt hele tiden. Men vi forsøger.
Store som små, gamle som unge.
Med utilstrækkelighedsfølelse og stress som følge.

Det mærker både børnene, præteenagererne og teenagererne, og deres lærere. For forventningen forplanter sig ind i klasserummene, ind i lærerværelser. Som uro.
Uroen kan vise sig som rodløshed langt ind i sindet på de unge. Og den kan vise sig som stress hos lærerne, med intra-systemer, mail, sms, m.m. der aldrig holder op.

Det har vist sig at mindfulness og arbejde med indre rodfæstelse, kan have en gavnlig effekt på netop de udslag af vores moderne kultur i skolen.

Udsigt fra 4. tilbyder forløb for elever, som forgår under titlen ”Nærværkstedet – Mindfulness for elever”, gennem hvilke de bliver trænet i at nærværsmeditation, som har vist sig at hjælpe mange skoleelever.

Sideløbende er der også “Mindfulness for lærere”, som kan få lejlighed til at træne deres tilstedeværd, selvberoenhed og accept i en rolig kontekst som skaber mulighed for indre fordybelse.

Læs mere ved at klikke på fanebladene i venstre spalte.

“Truly wonderful the mind of a child is.”
Yoda